EPUB PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
租期14天 今日租書可閱讀至2022-02-06

節錄內文

第一章

道可道,非常道。名可名,非常名。無,名天地之始。有,名萬物之母。故常無,欲以觀其妙。常有,欲以觀其徼。此兩者同出而異名,同謂之玄。玄之又玄,眾妙之門。

 • 第一章(第1頁)
 • 第二章(第2頁)
 • 第三章(第3頁)
 • 第四章(第4頁)
 • 第五章(第5頁)
 • 第六章(第6頁)
 • 第七章(第7頁)
 • 第八章(第8頁)
 • 第九章(第9頁)
 • 第十章(第10頁)
 • 第十一章(第11頁)
 • 第十二章(第12頁)
 • 第十三章(第13頁)
 • 第十四章(第14頁)
 • 第十五章(第15頁)
 • 第十六章(第16頁)
 • 第十七章(第17頁)
 • 第十八章(第18頁)
 • 第十九章(第19頁)
 • 第二十章(第20頁)
 • 第二十一章(第21頁)
 • 第二十二章(第22頁)
 • 第二十三章(第23頁)
 • 第二十四章(第24頁)
 • 第二十五章(第25頁)
 • 第二十六章(第26頁)
 • 第二十七章(第27頁)
 • 第二十八章(第28頁)
 • 第二十九章(第29頁)
 • 第三十章(第30頁)
 • 第三十一章(第31頁)
 • 第三十二章(第32頁)
 • 第三十三章(第33頁)
 • 第三十四章(第34頁)
 • 第三十五章(第35頁)
 • 第三十六章(第36頁)
 • 第三十七章(第37頁)
 • 第三十八章(第38頁)
 • 第三十九章(第39頁)
 • 第四十章(第40頁)
 • 第四十一章(第41頁)
 • 第四十二章(第42頁)
 • 第四十三章(第43頁)
 • 第四十四章(第44頁)
 • 第四十五章(第45頁)
 • 第四十六章(第46頁)
 • 第四十七章(第47頁)
 • 第四十八章(第48頁)
 • 第四十九章(第49頁)
 • 第五十章(第50頁)
 • 第五十一章(第51頁)
 • 第五十二章(第52頁)
 • 第五十三章(第53頁)
 • 第五十四章(第54頁)
 • 第五十五章(第55頁)
 • 第五十六章(第56頁)
 • 第五十七章(第57頁)
 • 第五十八章(第58頁)
 • 第五十九章(第59頁)
 • 第六十章(第60頁)
 • 第六十一章(第61頁)
 • 第六十二章(第62頁)
 • 第六十三章(第63頁)
 • 第六十四章(第64頁)
 • 第六十五章(第65頁)
 • 第六十六章(第66頁)
 • 第六十七章(第67頁)
 • 第六十八章(第68頁)
 • 第六十九章(第69頁)
 • 第七十章(第70頁)
 • 第七十一章(第71頁)
 • 第七十二章(第72頁)
 • 第七十三章(第73頁)
 • 第七十四章(第74頁)
 • 第七十五章(第75頁)
 • 第七十六章(第76頁)
 • 第七十七章(第77頁)
 • 第七十八章(第78頁)
 • 第七十九章(第79頁)
 • 第八十章(第80頁)
 • 第八十一章(第81頁)
紙本書 NT$ 50
單本電子書
NT$ 35

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2022-02-06
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code